Subscribe Now

Trending News

This site uses cookies to provide services at the highest level. Further use of the site means that you agree to their use.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Hydrogen GZM

Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia będzie realizowała projekt „Hydrogen GZM” dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w programie Zielony Transport Publiczny.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu miejskiego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz poprawę jakości powietrza dzięki obniżeniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery pochodzących z sektora transportu.

Cel zostanie osiągnięty w wyniku zakupu taboru w postaci 20 szt. autobusów napędzanych ogniwem wodorowym.

Projekt realizowany będzie jako działanie pilotażowe, stanowiące pierwszy etap we wdrażaniu                            i upowszechnianiu transportu publicznego napędzanego wodorem i elementem wdrażania strategii bezemisyjnego transportu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.01.2023r. – 30.06.2024r.

Wartość projektu wynosi 110 700 000 zł, z czego dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 81 000 000 zł.

 

 

Skip to content