Subscribe Now

Trending News

This site uses cookies to provide services at the highest level. Further use of the site means that you agree to their use.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Jedziemy na prąd

Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia realizuje projekt „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” finansowany ze środków programu Gepard II.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu miejskiego na obszarze GZM poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery pochodzących z sektora transportu.

Cel zostanie osiągnięty poprzez uruchomienie systemu autobusu elektrycznego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poprzez zakup 32 pojazdów elektrycznych wraz z 16 dwustanowiskowymi mobilnymi zajezdniowymi stacjami ładowania oraz 9 punktami szybkiego ładowania (11 stanowisk).

Projekt jest realizowany w okresie 04.01.2021. – 30.06.2023r.

Wartość projektu wynosi 120 269 400 zł, z czego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wynosi 39 992 020 zł oraz w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 39 992 020 zł.

Skip to content