Subscribe Now

Trending News

This site uses cookies to provide services at the highest level. Further use of the site means that you agree to their use.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

41 miast i gmin o łącznej powierzchni 2,5 tys. km kw., w których mieszka 2,3 mln mieszkańców, działa 240 tys. firm i przedsiębiorstw, które wytwarzają ok. 8 proc. PKB naszego kraju. To Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – pierwsza metropolia w Polsce. Realizację ustawowych zadań rozpoczęła 1 stycznia 2018 roku.

Mieszkańcy centrum województwa śląskiego od lat mieli poczucie, że funkcjonują w spójnym organizmie miejskim, gdzie granice administracyjne mają charakter czysto umowny. Dlatego też powstanie Metropolii w centrum województwa śląskiego było czymś naturalnym.

Najważniejszym celem dla nas jest podejmowanie działań poprawiających jakość i komfort życia poprzez wprowadzanie wspólnych rozwiązań. Chcemy wykorzystywać potencjał gmin członkowskich, pobudzać kreatywność mieszkańców oraz inspirować zmiany, umożliwiające przyspieszenie procesów gospodarczych i społecznych, prowadzących do stworzenia ośrodka wzrostu, mogącego konkurować z innymi obszarami metropolitalnymi.

Specjalnie dedykowana nam ustawa, na mocy której Metropolia GZM powstała, określiła listę zadań, do których realizacji zostaliśmy powołani:

TRANSPORT PUBLICZNY: Dobrze zorganizowany transport publiczny, to nie tylko wspólny bilet na pociąg, autobus i tramwaj; wygodna komunikacja miejska, pozwalająca na sprawne dotarcie do pracy, szkoły, na zakupy czy do kina – to także rozwój infrastruktury rowerowej i nowoczesnej kolei. Słowem kluczem jest tutaj zrównoważona mobilność miejska, czyli zapewnienie wielu możliwości podróżowania przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych – w danej sytuacji – środków transportu. Potrzeby komunikacyjne mieszkańców zmieniają się i musimy za nimi podążać. W naszej ocenie przyszłość mobilności w miastach będzie oparta na pojazdach elektrycznych, autonomicznych i współdzielonych. Naszą rolą jest zapewnienie mieszkańcom wachlarza komunikacyjnych możliwości, które będą dopasowane do potrzeb danej chwili i ich osobistych preferencji.

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY: Działając wspólnie, mamy szansę stawać się bardziej skutecznymi. Dzięki temu możemy szybciej się rozwijać, stając się silnym partnerem dla innych, dużych ośrodków miejskich w kraju i za granicą. Chcemy brać aktywny udział w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy; koordynować współpracę podmiotów, działających na naszym obszarze; inspirować rozwój branż kluczowych. Widzimy także potencjał we współpracy na linii biznes-nauka-samorząd i wspólnych działaniach z instytucjami otoczenia biznesu oraz uczelniami wyższymi. Właśnie taką wspólną aktywnością szukamy efektu synergii, by powiększać szanse na zainteresowanie inwestorów ofertą miast i gmin Metropolii oraz poprawiać jakość i komfort życia mieszkańców. 

KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO: To dbałość o to, jak wygląda nasze otoczenie, aby było uporządkowane, jego układ przemyślany, a stosowane rozwiązania – dostosowane do potrzeb mieszkańców. Naszym celem jest to, aby rozwojowi przestrzennemu nadać charakter metropolitalny, ujednolicony, równomierny i zracjonalizowany. To również współpraca na rzecz rozwoju systemów komunikacyjnych, w tym tras rowerowych.

PROMOCJA: To upowszechnianie w kraju i za granicą wszelkich walorów Metropolii. Chcemy zrywać – z niesłusznie wciąż funkcjonującymi stereotypami – i pokazywać potencjał naszego obszaru takim, jakim jest w rzeczywistości. Metropolia GZM to największa metropolia w Europie Środkowej, o olbrzymim potencjale gospodarczym, społecznym, intelektualnym, komunikacyjnym i kulturalnym.

W skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wchodzi 41 miast i gmin. To: Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bojszowy, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Gliwice, Imielin, Katowice, Knurów, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Mierzęcice, Mikołów, Mysłowice, Ożarowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Psary, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Rudziniec, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, Świerklaniec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Wyry, Zabrze i Zbrosławice.

Stolicą Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są Katowice. Tam znajduje się jej siedziba.

Pomiędzy najdalej na wschód wysuniętymi lasami Rudzińca a – znajdującą się w Dąbrowie Górniczej -Pustynią Błędowską dzieli 81 km.

Najwyższym naturalnym punktem Metropolii jest wzniesienie, znajdujące się w gminie Psary. Wysokość Góry Grójec zbliża się do 400 metrów nad poziomem morza. Przy sprzyjających warunkach można z nich podziwiać panoramę oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów kilku pasm górskich – Beskidów, a nawet Tatr. Najniżej położnym punkt znajduje się ponad kilometr pod ziemią w kopalni Halemba, znajdującej się w Rudzie Śląskiej.

Geograficzne centrum Metropolii znajduje się w rejonie stadionu Skałka w Świętochłowicach.

Każdego dnia na ulice Metropolii wyjeżdża ponad tysiąc autobusów, tramwajów i trolejbusów, które obsługują prawie 7 tys. przystanków. W ciągu roku pokonują ponad 100 mln km. To pozwoliłoby im okrążyć równik 2500 razy.

Skip to content