O Metropolii

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Pierwsza metropolia w Polsce 

41miast i gmin, ok. 2,3 mln mieszkańców, ok. 240 tys. firm i przedsiębiorstw,które wytwarzają ok. 8 proc. PKB naszego kraju. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest platformą do szeroko zakrojonej współpracy, której celem jest podnoszenie jakości i komfortu życia mieszkańców.

Mieszkańcy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego od dawna mieli poczucie, że funkcjonują w jednym, spójnym organizmie miejskim, a granice pomiędzy miastami mają charakter czysto umowny.Powstanie metropolii w centrum województwa śląskiego od lat było czymś naturalnym.

Starania o to trwały ponad 10 lat. W tym czasie samorządowcy niejednokrotnie udowodnili, że chcą ze sobą współpracować. Mieli bowiem świadomość, że jedno – nawet największe i najbogatsze, ale funkcjonujące samodzielnie – miasto, nie byłoby tak silne i nie miałoby tyle do zaoferowania,co synergia potencjałów wszystkich 41 członków Metropolii.

Historyczna i długo wyczekiwana chwila nastąpiła 4 kwietnia 2017 roku. Wtedy właśnie ustawa powołująca metropolię w województwie śląskim została podpisana w Katowicach przez Prezydenta RP. GZM oficjalnie powstała kilka miesięcy później – 1 lipca 2017 roku, zaś realizację ustawowych zadań – 1 stycznia 2018 roku.

To jak na razie pierwsza taka struktura i instytucja samorządowa w Polsce. To również spore wyzwanie w przecieraniu szlaków związanych z wdrażaniem tego projektu, jakim jest powstanie i funkcjonowanie Metropolii.

W skład GZM weszło 41 miast i gmin,zamieszkiwanych przez ok. 2,3 mln mieszkańców. Obszar GZM to ponad 2,5 tys. km2,gdzie obok tradycyjnego przemysłu rozwijają się nowoczesne technologie związane m.in. z branżą automotive, IT czy medycyną.

Metropolia widzi się w roli integratora, inspiratora i koordynatora. Chce brać aktywny udział w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy; koordynować współpracę podmiotów,działających na terenie Metropolii; inspirować rozwój branż kluczowych na obszarze Metropolii. Widzi także potencjał we współpracy na linii biznes-nauka-samorząd i wspólnych działaniach z instytucjami otoczenia biznesu oraz uczelniami wyższymi. Właśnie taką wspólną aktywnością szukany jest efekt synergii, by powiększać szanse na zainteresowanie inwestorów ofertą miast i gmin Metropolii oraz poprawianie jakości i komfortu życia mieszkańców.  

Ustawa metropolitalna określiła również dotychczas bezprecedensowe zapisy dotyczące finansowania związku. Źródłem jego dochodów jest przede wszystkim 5 proc. wpływów z podatku od osób fizycznych, które mieszkają na terenie Metropolii oraz składki członkowskie gmin i miast, tworzących GZM.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia:

Będzin, Bieruń, Bobrowniki,Bojszowy, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza,Gierałtowice, Gliwice, Imielin, Katowice, Knurów, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Mierzęcice, Mikołów, Mysłowice, Ożarowice, Piekary Śląskie, Pilchowice,Psary, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Rudziniec, Siemianowice Śląskie,Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, Świerklaniec, Świętochłowice,Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Wyry, Zabrze i Zbrosławice