1

Bibliothek

Bibliothek

Akademia Miejskiej Odporności Podręcznik Dobrych Praktyk CoopTech Hub

Jak wykorzystać proces prototypowania w zarządzaniu zielenią miejska

Metropolitalna Szkoła Prototypowania – Podręcznik wdrażania Inicjatywy Lokalnej – urzędnik

Metropolitalna Szkoła Prototypowania – Podręcznik wdrażania Inicjatywy Lokalnej – mieszkaniec

Dobre centrum – instrukcja dla ludzi chcących uporządkować parkowanie w centrum miasta

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia realizuje Cele Zrównoważonego Rozwoju

Koncepcja rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w gminach GZM jako jedno z narzędzi osiągnięcia celu Metropolii samowystarczalnej energetycznie

Raport GZM: Samowystarczalność energetyczna

Efektywność energetyczna

Metropolitalne Łąki Kwietnie. Broszura

Raport o potencjale społeczno gospodarczym GZM 2021 / The socio-economic potential of Metropolis GZM 2021

Dobra mobilność od przeszkód do rozwiązań

Podsumowanie trzech lat działalności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 2018-2020Pobierz
Nie trać czasu na dojazdy. Jak naprawić swoją mobilność. Narzędziownik dla mieszkańców

Aneks_nr2_Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022
 
Standardy dostępności ruchu pieszych dla miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Pobierz

Metropolia przyjazna rowerom. Studium tras rowerowych

Metropolia przyjazna seniorom – poradnik