image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

24 lipca została otwarta nowa część szpitala w Czeladzi wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, z której korzystają pacjenci z terenu powiatu będzińskiego.

Rozbudowa dotyczy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wzrosła na nim do ośmiu liczba specjalistycznych łóżek dla pacjentów wymagających hospitalizacji oraz zakupiono nowy sprzęt medyczny m.in. respiratory, kardiomonitory i aparaty USG. Na oddziale leczeni są chorzy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia z niewydolnością oddechową, krążeniowo-oddechową, niewydolnością wielonarządową oraz po rozległych zabiegach operacyjnych.

Dzięki tym inwestycjom powiatowa lecznica staje się coraz lepiej przystosowana do potrzeb pacjentów, co przekłada się na jakość udzielanych świadczeń oraz poszerza zakres ich stosowania.

Koszt rozbudowy oddziału i nowego ambulansu to w sumie 2 mln zł, z czego niemal milion to wsparcie przekazane przez powiat będziński. Pomoc dla szpitala przekazały: miasto Będzin, Czeladź, Siewierz, Bobrowniki, Wojkowice, Psary i Mierzęcice. Brakującą kwotę dołożył szpital.

Urząd gminy Psary wsparł Szpital Powiatowy w Czeladzi kwotą 50 tysięcy złotych w postaci dotacji celowej ze środków własnych na zakup sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem dla pacjentów, którym udzielane są świadczenia medyczne na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Źródło: UG Psary