image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej oraz Urząd Miejski w Świętochłowicach informują o nowym podziale kompetencji związanych z obsługą mieszkańców w zakresie spraw mieszkaniowych. Sprawdź, gdzie się udać!

Do pokoju 13 (niski partner) w Urzędzie Miejskim przy ul. Katowickiej 54 zapraszamy mieszkańców zainteresowanych następującym zakresem spraw:

 1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, zamianę lokalu mieszkalnego i wstąpienie w stosunek najmu.
 2. Weryfikacja wniosków pod względem formalnym i ich rozpatrywanie przez Komisję Mieszkaniową. 
 3. Udzielanie informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku.
 4. Prowadzenie rejestrów osób oczekujących na lokal mieszkalny z Gminy i ich weryfikacja.
 5. Aktualizacja wykazu lokali mieszkalnych do remontu, wydawanie propozycji lokalowych, przyjmowanie protokołów wyrażenia chęci zawarcia umowy najmu lub rezygnacji.

Dziale Eksploatacji MPGL (ul. Tunelowa 2) nadal wykonywane są zadania w następujących obszarach:

 1. Sprawy związane z przekwalifikowaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego na najem socjalny. 
 2. Sporządzanie umów o remont, najmu lokali mieszkalnych, aneksów do umów, zawiadomień. 
 3. Wypowiadanie umów najmu po uzyskaniu z Dział Windykacji wykazu najemców, którym należy wypowiedzieć umowy najmu z tytułu zadłużenia czynszowego. 
 4. Przyjmowanie zgłoszeń wolnych lokali mieszkalnych z ADM. 
 5. Prowadzenie spraw bieżących związanych z wykwaterowaniem lokatorów – dot. lokatorów, którzy przyjęli propozycje lokalowe i którym remontowane są lokale mieszkalne lub oczekują w kolejce na remont lokalu. 
 6. Prowadzenie spraw związanych z eksmisją lokatorów zamieszkujących w zasobach Gminy lub innych Wierzycieli, których budynki znajdują się na terenie Gminy.

Źrodło:www.swietochlowice.pl