image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Powiat Tarnogórski rozpoczął IV edycję Budżetu partycypacyjnego, w ramach której każdy mieszkaniec powiatu, który ukończył lub ukończy w 2019 roku 18 lat oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu (zgodnie z art. 3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.) mają czas do dnia 12 sierpnia na złożenie propozycji projektów, które będą realizowane w 2020 roku. Wystarczy uzyskać poparcie swojego wniosku przez co najmniej 20 mieszkańców Powiatu.

Wzorem roku poprzedniego kwota przeznaczona na Budżet partycypacyjny w wysokości 400 000 zł została podzielona na dwie pule tj.:  

  • 180 000 zł zostanie przeznaczone na realizację projektu w gminach z liczbą mieszkańców poniżej 10 000 mieszkańców, w skład których wchodzą: Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn

oraz

  • 220 000 zł zostanie przeznaczone na realizację projektu w gminach z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców, w skład których wchodzą: Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice.

Wszystkie informacje związane z Budżetem partycypacyjnym wraz z formularzem zgłoszenia i listą poparcia są dostępne pod linkiem https://budzetpartycypacyjny.tarnogorski.pl/.