image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Przed nami XXV Ogólnopolski Turnieju Jednego Wiersza O Laur Plateranki.

Turniej jest imprezą cykliczną, która odbywa się corocznie. Finał XXV Ogólnopolskiego Turnieju przewidziany jest na 11 grudnia 2019 roku (środa) – godz. 17.00. Organizatorami Turnieju są: Biblioteka Szkolna, Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu oraz miłośnicy poezji związani ze szkołą. Współorganizatorem jest Urząd Miejski w Sosnowcu

Konkurs organizowany jest wyłącznie dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych z Polski i ze środowisk polonijnych poza granicami kraju.

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest nadesłanie trzech opatrzonych pseudonimem egzemplarzy jednego, nigdzie dotąd niepublikowanego ani nienagradzanego na innych konkursach wiersza (wyłącznie wydruk komputerowy lub maszynopis) w terminie do 15 listopada 2019 roku na adres:

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1,

41 – 200 SOSNOWIEC, tel./faks (0–32) 266 – 45 – 35 z dopiskiem na kopercie: „LAUR PLATERANKI”.

Po więcej informacji kliknij TUTAJ