image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Kolejna inwestycja rowerowa w Bieruniu zrealizowana! Wzdłuż ulicy Turystycznej powstał ciąg pieszo – rowerowy łączący istniejącą drogę rowerową (przy Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Ścierniach) z ulicą Św. Kingi, prowadzącą do Starostwa Powiatowego w Bieruniu.

Inwestycja ta zrealizowana została przez firmę JKM Sp z.o.o. z Mikołowa. Jej koszt to 415 740,00 zł. Czytaj więcej – KLIKNIJ TUTAJ.

Nowy ciąg pieszo – rowerowy składa się ze ścieżki rowerowej z nawierzchnią z czewonego asfaltu o szerokości 2 metrów oraz chodnika o szerokości 1,5 m. W ramach zadania wykonano też kanał technologiczny oraz oświetlenie.

Nowo oddany odcinek ciągu pieszo – rowerowego nie jest co prawda bardzo długi, ale – tak naprawdę – to dopiero pierwszy etap dużo większego zadania, w ramach którego, w przyszlym roku ciąg pieszo – rowerowy przedłużony zostanie aż do ulicy Zarzyny.

Inwestycja ta realizowana będzie w przyszłym roku w przy udziale dofinansowania, które Gmina pozyskała w ramach etapu II tzw. Centrum Przesiadkowego.

PODSUMUJMY:

Inwestycja polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Turystycznej jest jednym z kilku zadań, które realizowane są w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap I”. Gmina Bieruń pozyskała na ten projekt dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 Szeroko zakrojony projekt zakłada:

  • Remont budynku dworca kolejowego w Bieruniu Nowym – KLIKNIJ TUTAJ.
  • Budowę drogi rowerowej wzdłuż ulicy Węglowej (wraz z instalacją samoobsługowej stacji naprawy rowerów) – KLIKNIJ TUTAJ oraz TUTAJ.
  • Wykonanie oświetlenia drogi rowerowej biegnącej pomiędzy Bieruniem Starym a Bieruniem Nowym (od ulicy Kościelnej do ulicy Baryki) – KLIKNIJ TUTAJ.

oraz właśnie:

  • Budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego obecną drogę rowerową (przy Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Ścierniach) z ulicą Św. Kingi, prowadzącą do Starostwa Powiatowego w Bieruniu – KLIKNIJ TUTAJ.

Na tym nie koniec dobrych wiadomości! Gmina Bieruń pozyskała również dofinansowanie na realizację drugiego etapu tzw. „Centrum Przesiadkowego”. Tym razem dzięki ogromnemu wsparciu z funduszy unijnych zrealizujemy kilka bardzo dużych zadań w starobieruńskiej części miasta.

Dowiedz się więcej – KLIKNIJ TUTAJ.

W ramach tego, również szeroko zakrojonego projektu, powstanie blisko 3,5 km infrastruktury rowerowej, a w tym: dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz wyznaczonych oznakowaniem poziomym tras rowerowych na jezdniach. 

Jednym z wielu zadań, które wykonane zostana w ramach projektu pn.: „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap II” wykonane zostaie m.in. przedłużenie wybudowanej właśnie równolegle do ulicy Turystycznej drogi rowerowej oraz chodnika wzdłuż ulicy Św. Kingi (w stronę Starostwa Powiatowego) i dalej  – od ulicy Św. Kingi aż do ulicy Zarzyny. (KLIKNIJ TUTAJ).

Czytaj również: