image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Kolejna inwestycja planowana do realizacji przez gminę Imielin, otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 3 182 669,96 zł z czego 2 477 457,30 zł to środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, a 705 212,66 zł to kwota z budżetu państwa.

Na inwestycję szacowaną na kwotę 3 350 178,91 zł gmina Imielin wyda z własnych środków jedynie 167 508,95 zł.

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa drogi gminnej łączącej ulice Brata Alberta i Drzymały w Imielinie” .

W ramach projektu, planowana jest: budowa drogi, chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdów, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej.

Inwestycja wpłynie na:

– usprawnienie połączeń drogowych Imielina,

– poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, użytkowników lokalnej sieci drogowej,

– poprawę dostępności do obiektów użyteczności publicznej, m.in. do nowego przedszkola ze żłobkiem,

– poprawę estetyki przestrzeni publicznej.