image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to jeden ze sztandarowych projektów infrastrukturalnych w Polsce. Poza budową nowego lotniska pomiędzy Łodzią a Warszawą, zakłada również budowę nowych dróg i torów, które mają skomunikować je z pozostałymi częściami kraju. Problem w tym, że planowane przebiegi nowych linii kolejowych w ogromnej mierze przebiegają przez tereny mieszkalne.

Problem ten dotknął wielu miast w Polsce. Protestują mieszkańcy Łodzi, Mikołowa, Sławkowa czy Bolesławia. Pełni obaw są również mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, gdzie projektanci wytyczyli tory przebiegające przez środek dzielnicy Błędów i Kuźniczka Nowa. Ich realizacja wiązałaby się z koniecznością wyburzenia dziesiątek domów i skutkowała poszatkowaniem dzielnicy.

Przerywanymi liniami zaznaczono planowane trasy kolejowe

Nie inaczej sprawa sytuacja wyglądałaby w śródmieściu, gdzie nowa linia kolejowa została narysowana wzdłuż plant przy ul. Poniatowskiego (przy targowisku miejskim), dalej plantami wzdłuż ul. Korczaka do ul. Wojska Polskiego i przecinając DK94 oraz ul. Staszica w stronę Sosnowca.

Przerywanymi liniami zaznaczono planowane trasy kolejowe

– Podobnie jak mieszkańcy, jesteśmy zaskoczeni koncepcją Centralnego Portu Komunikacyjnego. Informacja o trwających konsultacjach dotarła do nas dopiero w zeszłym tygodniu, ale nawet po pobieżnej analizie przesłanego materiału jednego jestem pewien – zawarte w nim propozycja są dla mnie nie do zaakceptowania – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, i dodaje, że przedstawione rozwiązania nie są zgodne z żadnym dokumentem planistycznym obowiązującym w Dąbrowie Górniczej.

– Wiem, że podobnego zdania są również inni samorządowcy, których miejscowości zostały podobnie poszatkowane planowanymi torami. Jesteśmy w kontakcie i analizujemy możliwości skutecznego oprotestowania rozwiązań zaproponowanych w studium CPK – podsumowuje prezydent.

Autorzy projektu „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” niestety nie przewidzieli spotkań z mieszkańcami terenów przez które miałyby przebiegać nowe linie kolejowe, a jedyną formą „konsultacji” jest przesyłanie uwag drogą elektroniczną.

Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją o proponowanych przebiegach tras w rejonie Dąbrowy Górniczej, a także mapami, które dostępne są na stronie: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/k07 oraz przesłanie swoich uwag, wniosków i obaw za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl Termin przesyłania uwag mija 10 marca.

***
Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy.
W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w ramach pierwszego etapu będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które mają umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.