image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wójt Gminy Wyry, 3 kwietnia podpisała zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących nieruchomości stanowiące zasób gminy w związku z ograniczeniami w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej z uwagi na stan epidemii.

Dla przedsiębiorców, będących najemcami lokali użytkowych lub dzierżawcami nieruchomości wprowadzona została możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie i odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu czynszu w okresie od 14 marca 2020 roku do odwołania.

Przedsiębiorcy branż, którzy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku oraz następnymi aktami prawnymi wydanymi w tym zakresie, mają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, wynajmujący lokale lub wydzierżawiający nieruchomości, mogą ubiegać się o umorzenie i odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu czynszu; przy czym umorzenie i odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu czynszu, wynosi:

  • 100% jeżeli czynsz nie obejmuje mediów,
  • 85% jeżeli czynsz obejmuje media.

Przedsiębiorcy niewymienieni w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku oraz w następnych aktach prawnych wydanych w tym zakresie, wynajmujący lokale lub wydzierżawiający nieruchomości, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, mogą ubiegać się o umorzenie i odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu czynszu przy czym o umorzenie i odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu czynszu wynosi:

  • 85% jeżeli czynsz nie obejmuje mediów,
  • 70% jeżeli czynsz obejmuje media.

Warunkiem umorzenia i odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu czynszu jest złożenie WNIOSKU wraz z FORMULARZEM informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Umorzenie i odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu czynszu udzielane jest na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii na terenie Gminy Wyry.

Wniosek może być złożony w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@wyry.pl.

W razie pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. 32 325 68 20 oraz 32 325 68 22.

Do pobrania:

Źródło: UG Wyry