image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Oznacza to, że właściciele ww. pojazdów, którzy dopełnią obowiązku nabycia i zbyci lub rejestracji pojazdu w okresie wyliczonym jako 180 dni od daty sprowadzenia lub nabycia i zbycia nie będą podlegali karze administracyjnej z tego tytułu.

Powyższe zmiany są zgodne z art. 31i ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568)

Jak czytamy na stronie Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego właściciele, którzy zarejestrowali pojazd w okresie przed ograniczeniami w funkcjonowaniu Starostwa i dysponują pozwoleniami czasowymi z kończącym się terminem ich ważności winni:

– wysłać pocztą wniosek (odręczny) o przesłanie stałego dowodu rejestracyjnego wraz z dołączonym do niego posiadanym pozwoleniem czasowym po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z pracownikami Wydziału Komunikacji pod numerem telefonu 32 22 69 130-132,

– wysłać wniosek (odręczny) o przesłanie stałego dowodu rejestracyjnego wraz z dołączonym do niego skanem posiadanego pozwolenia czasowego za pośrednictwem platformy ePUAP lub na adres e-mail: komunikacja@powiatbl.pl               

Wyprodukowany dokument dowodu rejestracyjnego wraz z kartą pojazdu, jeśli była wydana oraz decyzją o stałej rejestracji pojazdu zostanie niezwłocznie przesłany za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku lub adres wskazany w dowodzie rejestracyjnym.

powiatbl.pl – KOMUNIKAT

Źródło: UM Lędziny