image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia opracowała zbiorczą mapę przedstawiającą kierunki zagospodarowania przestrzennego wszystkich 41 gmin członkowskich. Pokazuje przestrzenny i funkcjonalny obraz Metropolii i zapewnia szybki dostęp do dokumentów źródłowych każdej gminy.

Mapa powstała w oparciu o
zestawienie rysunków obecnie obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania poszczególnych gmin. Studia te są podstawowymi lokalnymi
dokumentami planistycznymi dla całego obszaru gminy. Wyrażają one wieloletnią
politykę przestrzenną oraz określają zasady zagospodarowania terenów.

Opracowana mapa ma
charakter interaktywny. Prezentuje przestrzenno-funkcjonalny obraz Metropolii w
sposób: całościowy (na tle wszystkich gmin GZM), rzeczywisty (jako rysunek
aktualnie obowiązującego studium) i zbiorczy (dostępny w jednym miejscu). Pozwala
to na szybki dostęp do dokumentów źródłowych z każdej gminy, bez konieczności
żmudnego przeglądania poszczególnych stron internetowych. Po podświetleniu konkretnej
gminy, wyświetla się panel informacyjny zawierający: legendę rysunku, rok
uchwalenia danego dokumentu oraz link do strony źródłowej (np. do BIP danej
gminy). Dodatkowo dostępnych jest wiele innych funkcjonalności, takich jak:
możliwość zaciągnięcia ortofotomapy lub rzeźby terenu, narzędzie rysowania,
narzędzie pomiaru długości i powierzchni, możliwość udostępniania wybranej
lokalizacji na mapie.

Mapa została opracowana przez Departament Strategii i Polityki Przestrzennej GZM w ramach prowadzonego portalu internetowego InfoGZM.

Interaktywna mapa: KLIKNIJ TUTAJ