image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Od lutego Bieruński Ośrodek Kultury realizuje projekt o nazwie „OgarniaMY Młodych”, który ma na celu zaangażowanie mieszkańców (szczególnie ludzi młodych) we współtworzenie kulturalnego życia miasta. Osoby, które mają pomysły na działania kulturalne i chciałyby zrobić coś ciekawego dla bieruńskiego środowiska, będą mieć możliwość działania i realizowania swoich pomysłów. BOK otrzymał na to grant pieniężny w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne ze Środków Narodowego Centrum Kultury.

Pierwszy etap projektu „OgarniaMY Młodych” to diagnoza stanu kultury w Bieruniu. Ma ona pokazać w jakich działaniach kulturalnych realizowanych przez BOK, uczestniczą lub mogą uczestniczyć mieszkańcy oraz wskazać przyczyny absencji kulturalnej młodzieży w wieku 16-19 lat i młodych dorosłych w wieku 25-40. Diagnoza pozwoli też lepiej zrozumieć obojętność pewnych grup wiekowych na wydarzenia kulturalne organizowane w mieście oraz odpowiedzieć na pytanie czego mieszkańcy oczekują od swojego ośrodka kultury i zaprosić ich do włączenia się w budowanie nowej oferty kulturalnej BOK.

Warsztaty i ankieta
Diagnoza składa się z kilku zadań, m.in. warsztatów dla pracowników Bieruńskiego Ośrodka Kultury, które już w lutym zostały przeprowadzone przez animatora Narodowego Centrum Kultury. Warsztaty pomogły w dogłębnej analizie stanu jednostki, jej mocnych i słabych stron, opracowaniu planu dalszych działań i możliwości dotarcia do osób potencjalnie zainteresowanych udziałem w projekcie czyli inicjatorów działań kulturalnych.

Kolejnym etapem było zorganizowanie kreatywnych warsztatów dla młodzieży naszego bieruńskiego liceum, podczas których młodzi ludzie mówili o swoich potrzebach społecznych, zainteresowaniach, otwarciu na kulturę.  -Poznaliśmy ich oczekiwania, zainteresowania oraz sposoby dotarcia do tej grupy wiekowej – mówi Joanna Lorenc, dyrektor BOK. – Warsztaty te pozwoliły również uświadomić sobie młodzieży, co może zrobić dla siebie, jak zacząć działać jako lokalni liderzy.

Niestety z powodu zagrożenia koronawirusem, udało się przeprowadzić tylko jedne warsztaty z bieruńską młodzieżą. Diagnoza jest kontynuowana w formie ankiet internetowych dla dorosłych i młodzieży, dostępnych online na facebookowej stronie BOKu. Zachęcamy do ich wypełnienia i przekazywania swoich spostrzeżeń na temat kultury w Bieruniu.

Festiwal pomysłów
W drugim etapie projektu (który ruszy 15 czerwca) mieszkańcy będą mogli w formie wniosków zgłaszać swoje
pomysły na działania kulturalne, skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak też dorosłych i seniorów. Mile widziane są wszelkie kulturotwórcze inicjatywy: muzyczne, plastyczne, teatralne itp. - Zamrożenie życia kulturalnego, którego właśnie doświadczamy, to kolejny powód, by zainteresować się tym projektem – mówi Joanna Lorenc. – Wszystko wskazuje na to, że w tym roku, nawet po częściowym zniesieniu ograniczeń, nie będziemy gościć wielu artystów spoza miasta. Będziemy chcieli wykorzystać potencjał naszych lokalnych twórców. Dzięki projektowi lokalni pomysłodawcy i liderzy mają szansę na realizację swoich pomysłów, bo mamy na to środki. Duże imprezy zostały odwołane do końca roku, więc jedyna możliwość, jaka nam pozostaje, to nasze własne, lokalne inicjatywy. Dlatego zachęcam do zgłaszania pomysłów.

Zgłoszone pomysły będą oceniane przez komisję oraz samych inicjatorów według konkretnego regulaminu, a najciekawsze uzyskają finansowanie i zielone światło do ich realizacji. – Będzie to „Festiwal pomysłów” – mówi dyrektor BOK. – Wyłonimy od 3 do 7 najciekawszych inicjatyw kulturalnych, które zostaną zrealizowane już od 1 września, przy pomocy Bieruńskiego Ośrodka Kultury, a sfinansowane będą z pieniędzy otrzymanych z Narodowego Centrum Kultury. Mamy nadzieję na ożywienie kulturalnej aktywności bierunian, a przede wszystkim na zachęcenie do wspólnego i samodzielnego działania. Ten projekt to szansa, żeby kultura w Bieruniu, po stanie epidemicznym który nas dotknął, ponownie zaistniała.

Źródło: ródło: Magazyn społeczno-kulturalny RODNIA (Nr 4 2020 r)