image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

15 czerwca rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia. Podpowiadamy, jak krok po kroku przejść procedurę i dopełnić wszelkich formalności.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie: www.gov.pl/web/edukacja/

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych w Dąbrowie Górniczej, tak jak uczniowie w całym województwie śląskim, będą rejestrować się na stronie: slaskie.edu.com.pl

Tam wypełnią formularz rekrutacyjny, który będzie dostępny od poniedziałku, stworzą listę preferencji szkół i pobiorą wniosek do wydruku. Określenia stosowane w rekrutacji oznaczają:

LISTA PREFERENCJI – uszeregowana według kolejności istotności (od tego, na którym kandydatowi zależy najbardziej do tego, na którym zależy mu najmniej) lista oddziałów, do których kandydat chce się ubiegać o przyjęcie w ramach rekrutacji. Każdy kandydat może wybrać z oferty edukacyjnej maksymalnie trzy szkoły w Dąbrowie Górniczej, a w nich dowolną ilość oddziałów, a następnie do listy preferencyjnej może dodać szkoły z dowolną ilością oddziałów z innych miast.

SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU – szkoła prowadząca oddział wskazany przez kandydata na pierwszym miejscu listy preferencyjnej. Szkoła pierwszego wyboru prowadzi obsługę danego kandydata – przyjmuje od niego dokumenty oraz dokonuje ich weryfikacji.

WNIOSEK – dokument stanowiący formalne zgłoszenie do procesu rekrutacji, składany w szkole pierwszego wyboru.

Wniosek do dąbrowskich szkół ponadpodstawowych kandydat będzie mógł złożyć:

  • osobiście w szkole pierwszego wyboru,
  • w formie elektronicznej na adres e-mail szkoły w formie skanu. Wniosek uznaje się za przyjęty, po otrzymaniu przez kandydata potwierdzenia przyjęcia wniosku wysłanego przez szkołę pierwszego wyboru na adres zwrotny e-mail.
  • w formie elektronicznej za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego profilem zaufanym.

Wybór szkoły ponadpodstawowej to poważna decyzja. Przed jej podjęciem uczniowie i rodzice mogą zapoznać się z ofertą przygotowaną przez dąbrowskie placówki – zobacz

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza