image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W dniu 17 lipca br. w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie podpisano umowy w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka” 2020. Na podstawie umowy Gmina Siewierz otrzyma dotację celową w wysokości 26.507,00 złotych na modernizację i doposażenie placu zabaw w Leśniakach.

Łączny koszt modernizacji wyniesie ponad 52 tysiące złotych. W ramach zadania zostaną zmodernizowane istniejące oraz zakupione nowe urządzenia zabawowe na placu zabaw w Leśniakach. Realizacja zadania pozwoli zwiększyć atrakcyjność przestrzenną sołectwa Leśniaki oraz upowszechnić wśród mieszkańców, a w szczególności młodego pokolenia aktywny tryb życia, co w konsekwencji wpłynie na poprawę stanu zdrowia mieszkańców.

Źródło: UM Siewierz