image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej parkingu wielopoziomowego w Strefie Kultury. Zwycięzcą zostało konsorcjum pracowni ARPA Jerzy Gurawski oraz SKI Studio Błażej Szurkowski.

– Oczywiście decyzja o budowie parkingu oznaczała podjęcie dużego wyzwania. Mówimy o wejściu nowego obiektu w świetną przestrzeń Strefy Kultury. Mówimy o stworzeniu nowego obiektu w sąsiedztwie budynków, które dziś są już ikonami miasta. Dlatego postanowiliśmy, że skorzystamy z formuły konkursu. Zależało nam na skorzystaniu z wiedzy i kompetencji wybitnych architektów i projektantów. Zależało nam na tym, by nowy obiekt świetnie wkomponował się w istniejące otoczenie i stał się jego częścią. Po drugie – nie ukrywamy, że zależało nam także na tym, by iść z globalnymi trendami, które są odpowiedzią na wyzwania klimatyczne – mówił na ogłoszeniu wyników konkursu Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent Katowic.

Decyzja o budowie parkingu wynika także z sytuacji, którą obserwujemy w ostatnim czasie w Strefie Kultury. Ogromna popularność tej przestrzeni przerosła nawet oczekiwania jej pomysłodawców. Niestety zdarzają się różne niepożądane incydenty, jak rozjeżdżanie zieleni czy zajmowanie miejsc postojowych na okolicznych osiedlach mieszkańcom. Jednocześnie sami katowiczanie przyjeżdżając na duże wydarzenia nie zawsze mogli zaparkować. A jak wiemy – pomimo popularyzowania komunikacji publicznej – jest grupa osób, która nie zrezygnuje z samochodów. Parking w Strefie Kultury ma służyć gościom tego miejsca, obiektów i wydarzeń, dlatego pierwszym krokiem będzie wprowadzenie opłat w ciągu najbliższych tygodni. Kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie kolejnych działań związanych z realizacją wielopoziomowego parkingu.

– Przyjęliśmy, harmonogram, który uwzględnia realia inwestycyjne. Kolejne nasze kroki to negocjacje z wykonawcą koncepcji, prace projektowe, które potrwają około 6 do 9 miesięcy, a następnie przetarg na wybór wykonawcy i prace budowlane. Musimy także uwzględnić, fakt, że Katowice w 2022 roku będą gospodarzem Światowego Forum Miejskiego – ogromnego wydarzenia, które podobnie jak Szczyt Klimatyczny wpłynie na dostępność Strefy Kultury. Biorąc te wszystkie kwestie pod uwagę parking powinien być gotowy pod koniec 2023 roku – mówi Janusz Olesiński, prezes KTBS.

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego realizuje inwestycję, na którą planowane jest zaciągnięcie kredytu. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na około 70 mln zł.

Konkurs

Głównym założeniem finansowym konkursu był maksymalny pułap kosztowy jednego miejsca postojowego w planowanym parkingu wyznaczony na 46,5 tys. zł netto a koszt całej projektowanej inwestycji nie może przekroczyć 70 mln zł według cen i stawek obowiązujących na dzień ogłoszenia. Dzięki realizacji parkingu liczba miejsc w strefie kultury wzrośnie z ok 670 do ponad 1500.

Konkurs był dwuetapowy. Do konkursu zakwalifikowanych zostało 159 uczestników. W I etapie (opracowania studialne) wpłynęło 70 prac, z czego do II etapu (prace konkursowe) zakwalifikowano  5 prac.  Jury nagrodziło wszystkie 5 prac – przyznano 3 nagrody i 2 wyróżnienia. I nagroda w konkursie to 25 000 PLN oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki – dla Uczestnika Konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą,  II nagroda to  15 000 PLN, III miejsce to 10 000 PLN, dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Zwycięzcą konkursu zostało konsorcjum pracowni ARPA Jerzego Gurawskiego oraz SKI Studio Błażeja Szurkowskiego, którzy w opinii sądu konkursowego najlepiej spełnili cele konkursu.

Projektanci, fot. M. Malina.jpg

– Projekt nie narzuca się, uwzględnia kontekst miejsca i łączy się z jego walorami. Wpisuje się w Strefę Kultury, ale nie dominuje. Ważne było też stworzenie miejsca spacerowego w postaci łąki i jest kontynuacją zielonej doliny Międzynarodowego Centrum Kongresowego – mówił prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski (IARP, SARP), Przewodniczący Sądu Konkursowego

W skład jury konkursowego weszli przedstawiciele środowiska architektów, urzędu miasta, TBS Katowice oraz instytucji mających swą siedzibę w strefie kultury. Byli to: przewodniczący Sądu Konkursowego prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski (IARP, SARP), mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak (IARP, SARP), mgr inż. arch. Piotr Buśko  (IARP, SARP), mgr inż. Janusz Olesiński (Prezes Zarządu KTBS Sp. z o.o.),mgr inż. arch. Agnieszka Kwiatek (IARP, KTBS Sp. z o.o), mgr inż. arch. Stanisław Podkański (IARP, UM Katowice – Architekt Miasta Katowice), mgr inż. Bogusław Lowak (Naczelnik Wydziału Transportu UM Katowice), mgr Marcin Gwoździewicz (p.o. Dyrektor Muzeum Śląskiego), mgr inż. arch. Henryk Piątek (IARP, SARP), mgr. inż. Piotr Ficher, mgr. inż. Piotr Średniawa, Ewa Bogusz-Moore (Dyrektor NOSPR).

Źródło: UM Katowice