image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W 2020 r. w Mieście Mysłowicach realizowany był Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Miasto na realizację w/w programu pozyskało kwotę 69.967,40 zł. W ramach programu zakupiono sprzęt komputerowy w postaci laptopów.

W programie wzięły udział następujące szkoły ponadpodstawowe:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki:

– środki pozyskane: 14.000,00 zł,

– placówka wykazała wkład własny rzeczowy w postaci sprzętu komputerowego,

– z pozyskanych środków zakupiono 5 laptopów.

  • II Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich:

– środki pozyskane: 14.000,00 zł,

– wkład własny finansowy: 3.500,00 zł,

– z pozyskanych środków zakupiono 7 laptopów.

  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:
  1. Technikum nr 1:
    – środki pozyskane: 967,68 zł,

– wkład własny finansowy: 3.491,92 zł,

– z pozyskanych środków zakupiono 6 laptopów.

  1. Technikum nr 2:

– środki pozyskane: 13.999,86 zł,

– wkład własny rzeczowy w postaci sprzętu komputerowego,
– z pozyskanych środków zakupiono 5 laptopów.

  1. Branżowa Szkoła I Stopnia im. Walentego Roździeńskiego:

– środki pozyskane: 13.999,86 zł

– wkład własny rzeczowy w postaci sprzętu komputerowego,

– z pozyskanych środków zakupiono 5 laptopów.

Źródło: UM Mysłowice