image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Już w lutym rusza program udostępniania mieszkańcom gminy Bobrowniki kompostowników do przydomowego przetwarzania odpadów zielonych i kuchennych.

Dzięki pojemnikom mieszkańcy będą mogli zagospodarować bioodpady. Jest to praktyczne i ekologiczne rozwiązanie, które obniży cenę za wywóz odpadów. Ponadto kompostowanie daje możliwość wyprodukowania wartościowego nawozu i wpisuje się w ideę zagospodarowania odpadów w obiegu zamkniętym.

Aby otrzymać kompostownik, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: kompostownik@bobrowniki.pl. Wiadomość powinna zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres nieruchomości,
 3. numer telefonu.

Kompostowniki udostępniane będą w pierwszej kolejności osobom nieposiadającym żadnych zaległości płatniczych wobec gminy Bobrowniki na dzień 31.12.2020 r.

W tym miejscu warto przypomnieć, że kwota za odbiór odpadów w 2021 roku uległa zmianie. W ślad za uchwałą Rady Gminy Bobrowniki, od 1 stycznia opłata za odbiór odpadów komunalnych wynosi 35 zł od osoby w przypadku segregacji oraz 105 zł od osoby w przypadku odbioru odpadów niesegregowanych. Osoby kompostujące bioodpady otrzymują ulgę w wysokości 7 zł od osoby.

Aby móc skorzystać z ulgi, należy:

 1. w terminie do 10 lutego złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym,
 2. wykazać w deklaracji kompostowanie odpadów.

Nowy wzór deklaracji wysyłany jest wraz z zawiadomieniem o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dostępny:

 • w siedzibie Urzędu Gminy w Bobrownikach,
 • na stronie www.bobrowniki.pl –>>KLIK<<–.

W tym roku nie będą wysyłane blankiety wpłat. Na zawiadomieniu o zmianie stawki wskazana jest kwota opłaty oraz numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać należną kwotę.

Wpłat można dokonywać:

 • poprzez przelew bankowy,
 • na poczcie,
 • za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Klienta,
 • za pośrednictwem terminalu płatniczego w pokoju nr 24 Urzędu Gminy Bobrowniki.

Źródło: UG Bobrowniki