image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Z żalem informujemy, że zmarł wieloletni komendant dąbrowskiej Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Tomasz Kościow. W ostatnich latach zmagał się z chorobą nowotworową.

Zmarły Tomasz Kościow - były szef dąbrowskich strażaków

Choć pochodził z Myszkowa, sam przyznawał, że serce zostawił w Dąbrowie Górniczej, gdzie przez lata pracy służył jej mieszkańcom.

Pracę w dąbrowskiej Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1993 roku, tuż po pięcioletnim przygotowaniu w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Początkowo zajmował stanowisko starszego oficera ds. kontrolno-rozpoznawczych, a po kolejnych pięciu latach powołano go na stanowisko zastępcy komendanta dąbrowskich strażaków. Od 2008 roku kierował pracami komendy PSP w Dąbrowie Górniczej.

W 2018 roku, po 25 latach pracy, przeszedł na emeryturę, a uroczyste odejście ze służby odbyło się podczas sesji dąbrowskiej Rady Miejskiej. Tomasz Kościow umiejętnie godził wymogi służby ze współpracą z samorządem, firmami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami. Wszystko to przyniosło wymierne efekty poprawy bezpieczeństwa pożarowego na terenie działania naszego miasta. Całkowicie zmodernizował wyposażenie sprzętowe, siedzibę komendy i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Był osobą niezwykle zaangażowaną w swoją pracę i oddaną służbie innym.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza