image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

11 maja rusza nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Dąbrowy Górniczej. Wartość przedsięwzięć wykonanych w jego ramach może sięgnąć 4,7 mln zł, a o tym, co to będzie, we wrześniu zdecydują mieszkańcy.

Nabór projektów potrwa od 11 do 24 maja. Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec. Mogą to być inwestycje zmieniające otoczenie, ale też przedsięwzięcia „miękkie” – edukacyjne, rekreacyjne, sportowe albo kulturalne. Ważne, żeby ich zasięg był ogólnomiejski, czyli wykraczający poza jedno osiedle. W sierpniu – po sprawdzeniu pod kątem kosztorysowym, technicznym czy formalnym – lista tych, które będą możliwe do realizacji zostanie opublikowana. Spośród nich, we wrześniu, dąbrowianie wybiorą zadanie bądź zadania do wykonania w przyszłym roku.

Szczegółowe informacje, dotyczące m.in. wymogów formalnych stawianych projektom, znajdują się na stronie bo.dg.pl Zgłoszenie projektu odbywa się poprzez elektroniczny formularz i wymaga poparcia jedynie dwóch osób. Na początek tyle wystarczy, a większe uznanie będzie potrzebne dopiero w momencie wrześniowego głosowania.

Budżet Obywatelski w Dąbrowie Górniczej realizowany będzie po raz trzeci. W zeszłym roku zwyciężył projekt „Rodzinne Planty”, który zakłada renowację Plant im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego – pomiędzy ul. Kopernika a ul. Poniatowskiego oraz pomiędzy ul. Korczaka i Przemysłową. Modernizacja ma objąć remont istniejących alejek wraz z montażem elementów małej architektury oraz nasadzeniami roślinności. Pierwszym etapem realizacji zadania są konsultacje z mieszkańcami, w trakcie których wypracowany jest szczegółowy projekt zagospodarowania tego terenu. Na jego podstawie przeprowadzone zostaną prace. Wartość tego przedsięwzięcia opiewa na całość środków budżetowych, czyli 4,1 mln zł.

W roku 2019 odbyła się pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego. Dąbrowianie do realizacji wybrali projekt „Podlesie Pełne Życia”, dotyczący rewitalizacji parku Podlesie. Na jego wykonanie przypadła cała pula – 3,6 mln zł – przewidziana na budżet w 2019 r. W rezultacie na mapie Dąbrowy Górniczej znalazło się kolejne miejsce, w którym można ciekawie i aktywnie spędzić czas. W parku, który był zaniedbany i lata świetności miał za sobą – powstało siedem stref. Są to obszary zagospodarowane i zaaranżowane pod kątem różnych użytkowników – m.in. dzieci, seniorów czy miłośników aktywnego wypoczynku. Więcej informacji o zmodernizowanym parku Podlesie.

W mieście od 2013 r. dąbrowianie wskazywali przedsięwzięcia do realizacji w swojej okolicy – w dzielnicy czy na osiedlu – w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Jego efekt to ponad 600 różnorodnych zadań – m.in. remonty i budowy chodników, parkingów, placów zabaw, boisk, a także doposażenia świetlic środowiskowych i filii biblioteki. Od 2017 r., o wyborze projektów mieszkańcy decydowali w trakcie spotkań i dyskusji, a nie w powszechnym głosowaniu. W 2020 r. zawieszono go. Stało się tak, ponieważ opierał się na bezpośrednich spotkaniach i rozmowach, które ze względu na pandemię są niemożliwe.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza