image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Prawie 100 tys. zł trafi w tym roku do szkoły w Sączowie. Od 4 lat szkoły mogą ubiegać się o zwiększenie części subwencji oświatowej na zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Po szkołach w Bobrownikach i Dobieszowicach teraz nadszedł czas na szkołę w Sączowie.

W maju Gminny Zespół Oświaty złożył do Ministerstwa Edukacji i Nauki wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych w sączowskiej podstawówce. O taką formę dofinansowania ubiegać się mogą publiczne szkoły podstawowych, które mają lub będą mieć od 1 września w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia). Program przewidziany jest dla szkół, które do 31 sierpnia 2019 roku nie miały w strukturze oddziałów gimnazjalnych oraz które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum.

Dzięki dofinansowaniu zakupione zostaną między innymi 2 tablice multimedialne, 4 komputery z oprogramowaniem, multimedialne pomoce dydaktyczne, klocki edukacyjne oraz inne pomoce dydaktyczne.

Źródło: UG Bobrowniki