image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wykonawcą zadania, wyłonionym w postępowaniu przetargowym, jest firma KADJA Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu. Po podpisaniu umowy nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy. Termin realizacji zadania planuje się na 19 grudnia 2022 r.

Obiekt będzie wykonany w stylu nowoczesnym i nawiązującym do istniejących obiektów na terenie Parku Miejskiego. Tężnię zaprojektowano jako asymetryczny, prostopadłościenny obiekt na rzucie trapezu. Do obiektu z każdej strony przylegać będzie ażurowa pergola wykonana z drewna, zwężająca się stopniowo w jednym kierunku. Na górną część pergoli składać się będą poziome belki zapewniające zacienienie w upalne dni.

Tężnia wykonana zostanie w konstrukcji z drewna iglastego modrzewiowego, wypełnionej odpowiednio ułożonymi i zagęszczonymi gałęziami z krzewów tarniny i z zadaszeniem przykrytym gontem bitumicznym. Pod pergolą zamontowane zostaną ławki oraz punktowe oświetlenie tężni i pergoli. Wykonany zostanie również monitoring obiektu. W pobliżu tężni przewidziano nasadzenia roślinności ozdobnej odpornej na działanie aerozolu solanki.

Z ławek wokół samej tężni jednocześnie korzystać będzie mogło minimum 40 osób, a dodatkowo około 20 osób w strefie pergoli.

Tężnia będzie pełnić funkcję rekreacyjną, turystyczną oraz leczniczą, w szczególności górnych dróg oddechowych, zatok i płuc.

Koszt realizacji inwestycji wyniesie 999.300,00 zł przy udziale dofinansowania w wysokości 200.000,00 złotych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Solidarności na 2022 rok. Na realizację zadania samorząd Gminy Siewierz przeznaczy również środki w wysokości 250.000,00 zł z nagrody uzyskanej w konkursie „Rosnąca odporność” zorganizowanym w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19.

Źródło: UM Siewierz