image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zapraszamy do udziału w cyklu konferencji poświęconych tematyce rozwoju miejskiego. Pierwsze spotkanie w Metrolabie w dniu 29 lutego b.r. dotyczyć będzie partycypacji, czyli angażowania mieszkańców do aktywności na rzecz rozwoju lokalnego.  

– Każda konferencja to inny temat, z którym mierzyć się będą eksperci i uczestnicy z różnych grup i branż. Chcemy spojrzeć na rozwój Metropolii GZM pod różnym kątem, nie bojąc się wyzwań i problemów, z którymi mierzymy się na co dzień. Będziemy zadawać trudne pytania, błądzić, analizować i szukać niesztampowych odpowiedzi- tłumaczy Jacek Woźnikowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy w GZM.

Pierwszym tematem będzie Partycypacja. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi zostaną omówione  rozwiązania w zakresie współpracy z mieszkańcami, które funkcjonują miastach Metropolii. To także szukanie rozwiązań, jak je usprawnić czy jak wprowadzać nowe innowacyjne narzędzia. Przeanalizowanie zostaną budżety partycypacyjne, inicjatywy lokalne ale też nowe formy partycypacji jakie może dać np. spółdzielczość.

Cykl konferencji odbędzie się w Metrolabie działającym w Kato Science Corner.  To  przestrzeń znajdująca się w Katowicach u zbiegu ulic Pocztowej i Młyńskiej, służąca rozpowszechnianiu idei Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 oraz Metrolabu GZM. Znajduje się tu punkt informacyjny, przestrzeń do wspólnych spotkań, realizacji eventów, przedsięwzięć, badań i innych działań realizowanych w ramach przyznanego Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024.

Program konferencji PARTYCYPACJA

 29 lutego 2024

9.00 – 12.00 Warsztat dla urzędników / organizacji pozarządowych – Prowadząca: Magdalena Jochemczyk (Metropolia GZM)

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy na maila: m.kubieniec@metropoliagzm.pl

 Tytuł: Po co nam te konsultacje? Warsztat o tym, jak konsultacje społeczne mogą pomóc w realizacji inwestycji w gminie.

Konsultacje społeczne to proces, który daje nam szansę poznania różnych perspektyw, daje pole to wymiany myśli, pomysłów, wypracowania rozwiązań. W zależności od kontekstu możemy używać różnych technik, metod, które zbliżą nas to wyznaczonego celu konsultacji. Jednym z celów konsultacji społecznych może być poznanie potrzeb użytkowników, na przykład konkretnej przestrzeni w mieście – placu/ulicy, gdzie planujemy przeprowadzenie remontu, prac budowlanych czy innej znaczącej zmiany. Potrzeby te, odpowiednio spisane stanowią świetny wkład dla projektanta i pomagają w przygotowaniu koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego czy projektu budowalnego danej przestrzeni.

Bio: Zajmuje się projektami partycypacji społecznej związanej z Koleją Metropolitalną w zespole Wydziału Zrównoważonej Mobilności w Departamencie Komunikacji i Transportu Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli. Zwolenniczka badania potrzeb użytkownika w rozwoju transportu publicznego i wykorzystania metod service design. Pracowała w organizacji pozarządowej, gdzie koordynowała i prowadziła konsultacje społeczne w obszarze urbanistyki, realizując głównie projekty dla jednostek samorządu terytorialnego.

12.00 Przerwa kawowa

12.30 – 13.30 Wykłady (część otwarta)

Paweł Wyszomirski ( Fundacja Napraw Sobie Miasto)

Tytuł: “Inicjatywa lokalna – podręcznik dla mieszkańców i urzędników”

Opis: Inicjatywa lokalna to w wielu miastach samorządowy Kopciuszek. Ukryta w BIPie, zajmująca się drobnymi zadaniami, ale mająca potencjał większy niż jej bardziej znany brat – budżet obywatelski. Co zrobić by inicjatywę lokalną pokochali mieszkańcy i urzędnicy?

Bio: Prezes Zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto, założyciel start-up’u OpenAir – asystent jakości powietrza, kurator konferencji TEDxKatowice, współpracownik ExCiteS na University College London. Publikował m.in. w Miasto Think Tank, Magazynie Autoportret. Autor m.in. książki „Mieszkam-TU.eu. Jak tworzyć lepsze miasta? – budżet obywatelski w działaniu”. Redaktor książek „Jak rozwiązywać problemy lokalne dzięki mapom?” i „Przedsiębiorczość społeczna 2.0”.

Magdalena Mike ( UM Dąbrowa Górnicza)

Tytuł: “Od informowania do współrządzenia, czyli jak aktywować mieszkanki i mieszkańców w społecznościach lokalnych”

Opis: Jednostki samorządu lokalnego są coraz bardziej nastawione na włączanie mieszkanek i mieszkańców w budowanie społeczności lokalnej. Stosują do tego różne metody i narzędzia- od dobrze znanych, ale cieszących się małą popularnością konsultacji społecznych, przez budżet partycypacyjny i obywatelski, po bardziej innowacyjne formy takie jak regranting czy działalność zespołów inicjatywno-doradczych. Podczas prezentacji omówię różnorodne formy pozwalające w sposób przyjazny włączyć do działania niw tylko naturalnych aktywistów, lecz także zwyczajowych oporowców

Bio: socjolożka, Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, pełnomocniczka Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pracowniczka Centrum Aktywności Obywatelskiej, trenerka i doradczyni dla podmiotów III sektora.

Joanna Erbel ( PLZ Spółdzielnia)

Tytuł: “Od demokracji partycypacyjnej, do demokracji ekonomicznej. O potencjałach spółdzielczych rozwiązań w budowaniu siły społeczności na przykładzie projektu Miejska Akademia Odporności”

Opis: Budowa silnych społeczności jest możliwa tylko wtedy, kiedy uruchomi się drzemiące w niej potencjały: wiedzę, zaangażowanie, siłę marzeń, kapitał finansowy czy po prostu czas wolny. Na przykładzie warsztatów Akademii Miejskiej Odporności, Joanna Erbel pokaże w jaki sposób korzystanie z narzędzi spółdzielczych może wesprzeć już istniejące procesy w wybranych gminach GZM

Bio: socjolożka, ekspertka do spraw mieszkaniowych i budowanie miejskiej odporności. Dyrektorka ds. protopii CoopTech Hub, członkini Zarządu PLZ Spółdzielni. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni MOST. Członkini Rady Fundacji Rynku Najmu. Autorka książek Poza własnością. W stronę udanej polityki mieszkaniowej (2020) oraz Wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze (2022) oraz powieści foresightowej – Jak Henryk zdobył władzę (2023). Współpracowniczka Fundacji A/typika, działającej na rzecz neuroróżnorodności.

13.30 – 14.30 Dyskusja: Jakiej partycypacji potrzebują nasze miasta?

Po latach działań na rzecz zwiększenia partycypacji społecznej w zarządzaniu naszymi miastami, warto dzisiaj spojrzeć na ten proces z dystansu i z analitycznym zacięciem. Zastanowić się co wyszło, jakie błędy popełniliśmy i w jakim kierunku zmierzamy. Czy budżet obywatelski spełnił pokładane w nim nadzieje, czy dzisiaj powinniśmy już szukać nowych mechanizmów i narzędzi. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi postaramy się dokonać przeglądu dotychczasowych sukcesów i porażek oraz spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie jakiej partycypacji potrzebują dzisiaj nasze miasta.

Goście: Magdalena Mike ( UM Dąbrowa Górnicza), Joanna Erbel (PLZ Spółdzielnia), Paweł Wyszomirski ( Fundacja Napraw Sobie Miasto), Magdalena Jochemczyk (Metropolia GZM)

Prowadzący: Jacek Woźnikowski (Metropolia GZM)