Gmina Mierzęcice pozyskała środki na przebudowę i rozbudowę  istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej. Rozpoczęły się w tym miejscu prace budowlane. Umowa z wykonawcą tego zadania tj. firmą Rak Invest Marta Rak z Myszkowa została podpisana 14 lutego 2019 roku. Częściowe prace…