Alexander Liebreich, Mona Tusz, Marta Fox, Adam Godzien i Adam Pomian zostali tegorocznymi laureatami nagrody prezydenta Katowic w dziedzinie kultury. Wszyscy zgodnie potwierdzali konieczność rozwoju miasta „w tym samym kierunku”. – Wśród wielu atutów naszego miasta szczególnym wyróżnikiem stała się w ostatnich kilku latach kultura….