Subscribe Now

Trending News

This site uses cookies to provide services at the highest level. Further use of the site means that you agree to their use.
image_pdfimage_print
Mysłowice
Trwa kampania promująca szkoły ponadpodstawowe

W tym roku, po raz kolejny, uczniowie mysłowickich szkół średnich zachęcają gimnazjalistów i ósmoklasistów do kontynuowania nauki w swoim mieście. Właśnie rozpoczyna się kampania billboardowa oraz trwają dwudniowe targi edukacyjne, które w tym roku zorganizowane są w Centralnym Muzeum Pożarnictwa. W kampanię prowadzoną przez miasto…

Mysłowice
Prezydent miasta Mysłowice powołał Radę Sportu

Prezydent miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz powołał Radę Sportu, będąca ciałem opiniodawczo-doradczym w sprawach z zakresu kultury fizycznej. Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie: strategii rozwoju Gminy w zakresie kultury fizycznej, projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, programów dotyczących rozwoju bazy sportowej, w tym…

Skip to content