image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice w 2019 roku, bez zmian stawki podatku od nieruchomości, obniżenie stawek podatku od środków transportowych.

Na 2019 rok bez zmian pozostają stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na obszarze Gminy Gierałtowice. Rada Gminy Gierałtowice w przeciwieństwie do ościennych gmin nie zdecydowała się na podwyższenie stawek podatku od nieruchomości tym samym nie zwiększając obciążeń podatkowych dla mieszkańców. W niewielkim stopniu uległy zmianie stawki podatku rolnego i leśnego, których wysokość zależy od cen sprzedaży odpowiednio żyta i drewna w okresach wskazanych w ustawach podatkowych. Natomiast Rada Gminy Gierałtowice na sesji w dniu 12 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  znacznie obniżając dotychczas obowiązujące stawki. Szczegóły dotyczące stawek podatku od środków transportowych zostaną podane do publicznej wiadomości po ich wejściu w życie.

Tabela stawek