image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wójt Gminy Ożarowice w październiku 2018r. ogłosił drugą edycję  konkursu „Aktywność mieszkańców sołectw Gminy Ożarowice”.

Celem konkursu jest aktywizacja i pobudzenie zaangażowania mieszkańców gminy do podejmowania inicjatyw zmierzających do udziału w decydowaniu o wspólnej współpracy na rzecz swoich sołectw.

Konkurs polega na uzyskaniu najwyższego wyniku zsumowanej frekwencji udziału mieszkańców w wyborach i zebraniach wiejskich w latach 2018-2021. Rozstrzygnięcie konkursu i wybór trzech najaktywniejszych sołectw odbędzie się  w październiku 2021 roku.

Zwycięskie trzy sołectwa otrzymają nagrody odpowiednio w wysokości 400.000 zł, 200.000 zł, 100.000 zł, a mieszkańcy sami zadecydują na jaki cel przeznaczą otrzymane środki finansowe w budżecie na 2022 rok.

Poniżej podajemy pierwsze wyniki, jakie sołectwa uzyskały za udział w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa  oraz w wyborach wójta.

TABELA WYNIKÓW (stan na styczeń 2019r)

AKTUALNE MIEJSCE SOŁECTWA W KONKURSIE (stan na styczeń 2019r)

Źródło: www.ozarowice.pl