image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

7 marca burmistrz miasta Tomasz Szczerba podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego”.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma AWT REKULTIVACE a.s. z Republiki Czeskiej.

Koszt całej inwestycji wyniesie 6 933 856,03 zł

Termin zakończenia robót budowlanych planuje się na połowę 2020 roku.

Źródłem unijnej dotacji jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie, poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

Źródło: wojkowice.pl