image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

26 marca w Urzędzie Miejskim w Bieruniu nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn. „Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu”. Na mocy podpisanej umowy budynek starej sali gimnastycznej zostanie wyburzony, a w jego miejsce powstanie nowoczesna sala sportowa, będąca odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrekcji szkoły.

Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „A. Piaskowski i Spółka” Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej. Prace rozpoczęły się w kwietniu tego roku, a zakończone mają zostać do maja 2021 roku. Koszt zadania to 9 999 198,88 zł. . Miasto Bieruń pozyskało dofinansowanie na jego realizację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Inwestycja zakłada wyburzenie istniejącego budynku sali gimnastycznej mieszczącej się przy SP1 i budowę nowego skrzydła zawierającego nową salę gimnastyczną wraz z zapleczem sportowym (szatniami, pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, pomieszczeniami dla nauczycieli, magazynem sprzętu sportowego), a także hol wejściowy, pomieszczenia techniczne i pomocnicze oraz komunikację i szyb windowy. Ponadto w nowym budynku powstanie również pomieszczenie biblioteczne oraz sala do gimnastyki korekcyjnej wraz z zapleczem.

Ponadto od strony północno-wschodniej szkoła rozbudowana zostanie o nową zewnętrzną klatkę schodową wraz z windą wraz pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Zarówno szkoła, jak i nowobudowana sala gimnastyczna zyskają więc pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

Źródło:www.bierun.pl