image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wójt Gminy Chełm Śl. Stanisław Jagoda zaprosił Panie Dyrektor w czwartek 4 kwietnia br. na spotkanie, w celu omówienia bieżącej sytuacji w placówkach.

Wobec planowanej akcji strajkowej, Wójt chciał uzyskać informację
o działaniach Dyrektorów mających zapewnić uczniom i wychowankom zajęć opiekuńczych i wychowawczych w tych dniach.

Według stanu na dzień 4 kwietnia, w chełmskich placówkach, nauczyciele i pracownicy chcą zorganizować dzieciom i młodzieży niezbędną opiekę i przygotowują się do sprawnego przeprowadzenia egzaminów: gimnazjalnego i ósmoklasisty. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że liczą na zażegnanie sporu na szczeblu krajowym i spokojną pracę od poniedziałku.

Źródło: www.chelmsl.pl