image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W dniach od 31 marca do 7 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych gościli przedstawiciele szkół partnerskich z Turcji, Bułgarii, Rumunii, Włoch oraz Hiszpanii w ramach programu Erasmus Plus „Healthy life is Happy Life”. W trakcie spotkań realizowano założenia projektu. Uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w warsztatach nt. cyberprzemocy i przeciwdziałania uzależnieniom od nowoczesnych technologii, zawodach sportowych i wielu warsztatach ekologicznych. Zagraniczni goście poznali kulturę, tradycję oraz historię naszego regionu i kraju. Ponadto wzięli udział w wielu wycieczkach m.in. do Siewierza, Mirowa i Bobolic, Krakowa, Wieliczki oraz Wisły.

Nauczyciele odwiedzili również Urząd Miasta i Gminy Siewierz, gdzie Zastępca Burmistrza Damian Dawczyński w krótkiej prezentacji multimedialnej przedstawił nasze miasto oraz najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania oświaty na terenie gminy. Ponadto goście obejrzeli film promocyjny ukazujący walory Gminy Siewierz oraz najistotniejsze dokonania samorządu ostatnich lat. Podczas rozmów w magistracie zagraniczni uczestnicy projektu wyrazili swoje wielkie wrażenie stanem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wszystkich miejscowościach naszej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem tej dostępnej dla uczniów przy placówkach szkolnych.

Projekt Erasmus Plus pn. „Zdrowe życie to szczęśliwe życie” realizowany jest w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Krajem koordynującym projekt jest Turcja a partnerami obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych są szkoły z Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii i Włoch.

Projekt ma na celu promocję zdrowego stylu życia poprzez podejmowanie działań służących ochronie środowiska i aktywności sportowej oraz budowę zrównoważonego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego uczniów. Skierowany on jest do uczniów szkoły podstawowej. Angażując się w wielorakie działania wynikające z realizacji zadań tego projektu uczniowie będą mogli doskonalić swoje umiejętności językowe, komputerowe i medialne, nawiązywać relacje z uczniami szkół partnerskich oraz podejmować się nowych wyzwań. Udział w projekcie stwarza możliwość wyjazdów zagranicznych zarówno uczniom jak i nauczycielom, ale przede wszystkim służy wzmacnianiu europejskiego wymiaru edukacji. Jest to także okazja do poznania innych regionów geograficznych, lokalnych zwyczajów, wymiany doświadczeń. Dla młodzieży to szansa na przeżycie niezwykłej przygody, poznania historii i kultury innych narodów.

Założenia projektu zachęcają uczniów do prezentacji własnych pomysłów i swojego punktu widzenia na forum międzynarodowym poprzez „e-learning”, pracę w zespołach, uczestnictwo w debatach i warsztatach. Dzięki temu uczniowie wzbogacą swoją wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowotnej, pierwszej pomocy czy uzależnień. Problemy zdrowotne takie jak otyłość, cukrzyca, alergie, złe nawyki żywieniowe, brak aktywności fizycznej czy zanieczyszczenie środowiska naturalnego to zjawiska powszechne w wielu krajach Europy. Spędzanie zbyt dużo wolnego czasu przed komputerem i niezdrowa dieta wywierają negatywny wpływ na wyniki uczniów w nauce, powodują problemy emocjonalne, wyzwalają zachowania agresywne. Dlatego działania zmierzające podniesieniu świadomości uczniów i rodziców w dziedzinie zdrowego stylu życia wychodzą naprzeciw problemom współczesnego świata.

Źródło:www.siewierz.pl