image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W dniu 10 kwietnia 2019 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o. z Żarek na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej Osiedle Zachód i Osiedle Jezioro z ul. Bytomską w Siewierzu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz siecią wodociągową”.

Zadanie obejmuje wykonanie jezdni asfaltobetonowej wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową i odwodnieniem oraz siecią wodociągową i kanałem technologicznym. Wzdłuż drogi przewiduje się zaprojektowanie również oświetlenia w technologii LED lub innej energooszczędnej. Droga łącząca Osiedle Zachód i Osiedle Jezioro z ul. Bytomską w znaczący sposób wpłynie na usprawnienie dojazdu do posesji na obu osiedlach oraz polepszy ich skomunikowanie z centrum miasta.

Przekazanie placu budowy zaplanowano na dzień 17 kwietnia 2019 r. Koszt inwestycja wynosi 2.492.767,99 zł i zakończy się do dnia 15 października 2019 r.

Źródło:www.siewierz.pl