image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Poprawiono bezpieczeństwo na siedmiu najbardziej uczęszczanych przejściach dla pieszych w centrum miasta. Pieniądze na ten cel przyznał miastu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rządowy program „Razem bezpieczniej…” został stworzony po to, by zarówno piesi, jak i kierowcy czuli się na ulicy pewnie. Przejście dla pieszych to miejsce, które z definicji powinno być bezpieczne, okazuje się jednak, że do wielu niebezpiecznych zdarzeń dochodzi właśnie na nich. Rządowy projekt ma to zmienić. Dzięki środkom przyznanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, sześć przejść w centrum Mikołowa zostało doświetlonych. Dodatkowo jedno przejście odnowiono ze środków własnych miasta.

Nowe słupy z oprawami LED stanęły na 2 przejściach przy ul. Katowickiej (na wysokości SP5). Już wcześniej odtworzono oznakowanie poziome P-10, P-14 (popularna „zebra” oraz linia warunkowego zatrzymania). Podobnie przy ulicy św. Wojciecha (przy kładce), poprawiono oznakowanie poziome po wymianie nawierzchni bitumicznej na tej ulicy. Wycięto również drzewa ograniczające widoczność oraz zabudowano kostkę integracyjną (tzw. „jeżyk”) ułatwiającą odnalezienie przejścia osobom niewidomym i słabowidzącym. Z kolei na Placu 750-lecia zlikwidowany został stary słup oświetleniowy tzw. „pająk”. Na 3 przejściach zamontowano nowoczesne oświetlenie ledowe, odtworzono oznakowanie poziome. Doświetlone zostało też przejście przy ulicy Waryńskiego, a wcześniej zostało odtworzone oznakowanie poziome.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie zorganizowali spotkania kierowane do mieszkańców reprezentujących różne grupy wiekowe od uczniów klas podstawowych po seniorów. Chodziło o uświadomienie co oznacza pojęcie „niechroniony uczestnik ruchu drogowego” oraz jak właściwie zachowywać się w ruchu drogowym i jak dbać o własne bezpieczeństwo.

– Kilka miesięcy temu wytypowaliśmy najbardziej uczęszczane przejścia dla pieszych. Zależało nam na tym, by uczynić je możliwie bezpiecznymi. Wystąpiliśmy do wojewody śląskiego z wnioskiem o przyznanie dotacji w ramach programu rządowego. Za przyznaną kwotę doświetliliśmy 6 przejść dla pieszych, by przechodnie po zmroku byli na nich dobrze widoczni. Na jednym poprawiliśmy bezpieczeństwo korzystając ze środków własnych. Odnowiono także malowanie pasów – mówi Stanisław Piechula Burmistrz Mikołowa.

Źródło: UM Mikołów