image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W dniu 28.05.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz Wójt Gminy Chełm Śląski Stanisław Jagoda podpisali umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Wieniawskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Stacyjną do skrzyżowania z ul. Odrodzenia w Chełmie Śląskim” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę ul. Wieniawskiego w Chełmie Śląskim o długości 457,38m w zakresie od skrzyżowania z drogą gminną ul. Stacyjną do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Odrodzenia. W ramach zadania wykonana zostanie droga o długości 457,38m od skrzyżowania z drogą gminną ul. Stacyjną do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Odrodzenia o szerokości 3,5m. W ramach budowy powstaną również dwie mijanki dla pojazdów, przebudowane zostaną zjazdy indywidualne oraz usunięte zostaną kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawi bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców oraz użytkowników drogi. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2019r. W miesiącu czerwcu ogłoszony został przetarg na wykonanie inwestycji.

Źródło: www.chelmsl.pl.