image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna intensywną współpracę ze szpitalami powiatowymi w Czeladzi, Będzinie i Zawierciu. Rozpoczęciu tej współpracy poświęcone było spotkanie, które odbyło się w czwartek, 6 czerwca, w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Udział w nim wzięli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, przedstawiciele władz powiatów będzińskiego i zawierciańskiego, a także kierownictwo placówek medycznych, których powiaty te są organami założycielskimi.

Na współpracy Zagłębiowskiego Centrum Onkologii ze szpitalami z sąsiednich powiatów skorzystają przede wszystkim mieszkańcy Będzina, Czeladzi, Myszkowa i Zawiercia. To właśnie w szpitalach w tych miastach dwa razy w miesiącu odbywać się będą specjalne konsylia z udziałem specjalistów z ZCO. Dodatkowo pacjenci będą mogli przez 7 dni w tygodniu korzystać z konsultacji w Zagłębiowskim Centrum Onkologii. Po konsyliach pacjenci mogą być błyskawicznie kierowani na dalsze leczenie w ZSC w Dąbrowie Górniczej. Będą tam przede wszystkim kierowane osoby z podejrzeniem raka piersi, okrężnicy, odbytnicy, żołądka czy czerniakami i nowotworami tkanek miękkich.

W Zagłębiowskim Centrum Onkologii pacjentami zaopiekuje się wielodyscyplinarny zespół specjalistów, złożony z lekarzy specjalności onkologicznych (onkologa klinicznego, radioterapeuty, chirurga onkologa lub lekarza specjalisty związanego z konkretnym umiejscowieniem nowotworu). Będą także mogli korzystać z pomocy doskonale wyposażonego Zakładu Radioterapii, w którym pracuje ośmioro specjalistów radioterapii onkologicznej oraz Oddziału Chirurgii Onkologicznej.

ZCO w Dąbrowie Górniczej ma do dyspozycji pełny zakres procedur diagnostycznych, w tym między innymi: badania USG, rentgenowskie, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, scytografię, pozytonową tomografię emisyjną, endoskopię, biopsje, mammografię cyfrową i własną pracownię histopatologii.

    – Wykorzystamy wszystkie zalety Pakietu Onkologicznego. Pacjenci skierowani na radioterpaię będą skonsultowani przez onkologa radioterapeutę w dniu pierwszej wizyty w Zagłębiowskim Centrum Onkologii. Procedury przygotowawcze do radioterapii odbędą się od razu po kwalifikacji do leczenia – zapowiada doktor Tomasz Szczepanik, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa w ZCO w Dąbrowie Górniczej.

W 2018 roku w Oddziale Chirurgii Onkologicznej ZCO w Dąbrowie Górniczej przeprowadzono 460 operacji onkologicznych, w tym 100 operacji raka piersi oraz 100 operacji raka jelita grubego lub odbytnicy. W Polsce raka piersi wykrywa się u około 16.000 osób rocznie, a raka jelita grubego u 17.000 pacjentów.

Nowoczesne metody leczenia, wdrożone w dąbrowskiej placówce, pozwalają ograniczyć konieczność amputacji piersi, a chorą tkankę zwalczyć poprzez naświetlenia, operację czy chemioterapię.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza