image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj złożyła wizytę w nowo zaadaptowanym mieszkaniu chronionym przeznaczonym dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Dziś w Piekarach Śląskich uruchomione zostało mieszkanie chronione-treningowe dla piekarzanek, które w wyniku wydarzeń losowych bądź ze względu na przemoc w rodzinie znalazły się w trudnej sytuacji.

To kolejna forma pomocy, którą oferuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich. Celem funkcjonowania mieszkania jest zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie przechodzenia kryzysu w stan chroniczny, usamodzielnienie osób przebywających w mieszkaniu chronionym, readaptacja i powrót do środowiska. 

O udzieleniu całodobowego schronienia rodzinie w mieszkaniu chronionym decydować będą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, po wnikliwym rozeznaniu sytuacji rodzinnej.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu odejmuje w szczególności pracę socjalną oraz poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, socjalne, prawne). Docelowo w mieszkaniu przebywać mogą trzy rodziny, na czas od 3 do 6 miesięcy.