image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W samym centrum Gminy Kobiór, niedaleko urzędu gminy są pozostałości po byłej bazie transportu leśnego. Znaczna część terenu została sprywatyzowana. Pozostałą część dzierżawi Urząd Gminy w Kobiórze z myślą o powstaniu w przyszłości w tym miejscu centralnego placu gminy o charakterze rynku. 

Zgodnie z planem zagospodarowania teren ten przeznaczony jest pod usługi publiczne i komercyjne – handel i gastronomię wraz z niezbędnymi parkingami dla klientów.

Największy problem jest w tym, że grunt jest własnością skarbu państwa w zarządzie lasów państwowych. Obecnie obowiązujące przepisy (ustawa o lasach) znacznie ograniczają możliwości komunalizacji takich terenów.

W oczekiwaniu na zmianę przepisów jesteśmy zmuszeni przystąpić do uporządkowania tego terenu gdyż obecny sposób zagospodarowania pozostawia wiele do życzenia i niechlubnie świadczy o wizerunku naszej gminy. W ostatnim czasie podjęto rozmowy z podmiotami świadczącymi usługi na tym terenie, aby usunęły stojące wraki i samochody czekające na naprawę. Przewiduje się również likwidację składów materiałów oraz uporządkowanie terenów zielonych. Po skablowaniu napowietrznej sieci elektrycznej planuje się poszerzenie ulicy Tuwima.

Trudną do załatwienia sprawą jest również adaptacja byłych garaży bazy transportu leśnego na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest to spowodowane nieuregulowanym stanem prawnym tego obiektu. Ponadto budynek wymaga znacznych nakładów na termomodernizację oraz wykonanie wewnętrznych instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych, a także zaplecza socjalnego dla strażaków.

W związku z planowanym zakupem nowego wozu dla OSP będziemy musieli w najbliższym czasie przystąpić ponownie do rozmów z Nadleśnictwem Kobiór oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w celu ostatecznego uregulowania powyższych problemów.

Źródło: kobior.pl