image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

1 lipca w całej Polsce rusza nabór wniosków online o wypłatę świadczenia „500 plus” i „Dobry start”. Składanie wniosków drogą tradycyjną będzie możliwe od 1 sierpnia. W Tychach do godziny 12.00 wpłynęło blisko 830 wniosków. Według szacunków programem w mieście  może zostać objętych 23 tysiące dzieci (o 14 tys. więcej niż do tej pory, kiedy 500+ było przyznawane na drugie i kolejne dziecko).

Każdy, kto chce złożyć wniosek online, może to zrobić za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub platformy usług elektronicznych ZUS. Od 1 sierpnia także w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS na ulicy Barona 30.

Do obsługi programu 500+ zatrudniliśmy dodatkowe cztery osoby. W sumie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zajmuje się tym programem 18 osób. Pomimo uproszczonego trybu przyznawania świadczenia (bez decyzji administracyjnej i  przekazywaniu informacji o przyznaniu świadczenia pocztą elektroniczną) obowiązują nas procedury weryfikacji danych zawartych we wniosku (poza dochodem) w bazie PESEL oraz w zakresie uprawnień do świadczeń zdrowotnych. Biorąc pod uwagę stuprocentowy wzrost liczby wniosków pracy będzie bardzo dużo nie tylko w początkowym okresie przyjmowania wniosków. Proszę pamiętać, że od 1 lipca można również składać elektronicznie wnioski do programu „Dobry start”, które powinny zostać wypłacone w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku. W ubiegłym roku do programu „Dobry start” złożono 10 131 wnioskówmówi Marianna Feith – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

W przypadku złożenia wniosku do programu „Rodzina 500+” w okresie od lipca do końca września świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca. Złożenie wniosku po 30 września oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za lipiec i sierpień. Świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 roku.

Do tej pory uprawnionych do skorzystania ze świadczenia było w Tychach 9 979 dzieci. Według szacunków MOPS ta liczba wzrośnie o 14 tysięcy młodych mieszkańców miasta.  To w oczywisty sposób wpłynie na liczbę złożonych wniosków z 8 000 do ponad 16 000.  

Na realizację programu „Rodzina 500+” miasto w tym roku otrzymało dotację celową w wysokości 53 796 071 złotych. Dodatkowo decyzją Prezydenta Miasta Tychy dział Świadczeń Rodzinnych MOPS otrzymał 5 nowych pomieszczeń na ul. Barona, które przystosowano do utworzenia 4 nowych miejsc pracy. Urząd Miasta Tychy z budżetu gminy sfinansował m.in. adaptację pomieszczeń oraz zakup sprzętu komputerowego i biurowego (przeznaczono no to 340 000 złotych).