image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Pod koniec lipca podpisano umowę na kontynuację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych – etap IV”, będącego częścią projektu „Poprawa infrastruktury zabytkowej Pływalni w Siemianowicach Śląskich wraz z tworzeniem atrakcyjnych przestrzeni miejskich dla rodzin z dziećmi – Park Hutnik”.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i tym razem obejmie wykonanie m. in. alejek parkowych, odcinka ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę układu drogowego w rejonie Pływalni Miejskiej wraz z budową ronda, przebudowę ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Śniadeckiego, wykonanie robót w zakresie odwodnienia nawierzchni oraz montaż elementów małej architektury. Koszt przedsięwzięcia wyniesie 1 198 430, 82 zł, a termin zakończenia prac zaplanowano na koniec października bieżącego roku.

Przypomnijmy, że pierwszy etap modernizacji parku rozpoczął się 2016 roku, wówczas w miejscu zniszczonej, betonowej niecki powstała podświetlana fontanna chodnikowa, wokół niej urządzenia rekreacyjne, plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz nowe ławki i chodnik. Drugi etap objął m. in. odtworzenie murka ogrodzenia, alejek parkowych, wykonanie pochylni dla wózków, a także utworzenie stałej galerii ilustrującej dzieje Huty Jedność – prace zakończono w czerwcu 2017 r. Natomiast podczas trzeciego etapu, przeprowadzonego w 2018 r., wykonano oświetlenie parkowe, kolejne alejki, zamontowano ławki, kosze na śmieci oraz wykonano drogi i parkingi z kostki betonowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

Źródło: www.siemianowice.pl.