image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” w ostatnim czasie opublikowało ranking zamożności samorządów za rok poprzedni. Gmina Psary znalazła się na wysokim 264 miejscu, pozostając w elitarnym gronie gmin o solidnych finansach.

264 miejsce w rankingu zamożności „Wspólnoty”

Druga połowa roku to czas, w którym „Wspólnota” publikuje ranking dotyczący najbogatszych samorządów w Polsce. Metoda obliczania poziomu zamożności pozostaje niezmienna od kilkunastu lat. Dochody własne i otrzymywane subwencje zostają dzielone przez liczbę ludności, dzięki czemu otrzymany wynik to dochód przypadający na jednego mieszkańca. Autorzy raportu pomijają wpływy z unijnych dotacji, które jak tłumaczą mają chwilowy i bardzo silny wpływ na wielkość dochodów.

Jeszcze dekadę temu Psary znajdywały się na końcu rankingu, zajmując 1556 miejsce na 1600 gmin wiejskich w Polsce. W kolejnych latach zamożność gminy zaczęła się dynamicznie poprawiać. Spektakularny awans o ponad 600 pozycji miał miejsce w 2015 roku. W dużej mierze była to zasługa jednorazowego wpływu 3 mln zł z tzw. renty planistycznej, którą Agencja Nieruchomości Rolnych wypłaciła gminie, po sprzedaży firmie Lidl działki w Gródkowie. Rok później Psary znalazły się na 436 lokacie. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, zajęły wysokie 264 miejsce. Warto również wspomnieć, że w zeszłorocznym zestawieniu zamożność per capita wynosiła 3 163,52 zł, natomiast w tym tym aż 3 353,67 zł.

53 pozycja Psar w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce

W ostatnim czasie ukazał się także Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2018, który został zaprezentowany podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie. Opracowujący go eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prześledzili finanse każdego polskiego samorządu. Do oceny kondycji finansowej wybrali 7 kluczowych wskaźników, w tym między innymi: dochody własne, wydatki inwestycyjne, pozyskane środki unijne oraz zadłużenie samorządów. Na podstawie zebranych danych opracowali ranking finansowy, w którym gmina Psary zajęła bardzo wysokie 53 miejsce na 1548 gmin w Polsce.