image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu informuje, że w ramach realizowanej przez Spółkę Tramwaje Śląskie przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ul. Religi w Zabrzu, w związku z pracami prowadzonymi na przejeździe torowo-drogowym przez ulicę Stalmacha od 19 do 31 sierpnia obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu drogowego.

Na czas prowadzonych robót:

– w ciągu ulicy Stalmacha, od skrzyżowania z ulicą Religi do skrzyżowania z ulicą Krakusa tj. na kierunku południowym, zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy;


– na kierunku północnym, pojazdy poruszające się ul. Stalmacha w kierunku ulicy Religi zostaną skierowane na trasę objazdową, przebiegającą ulicami Cmentarną, Siedleckiego oraz Bytomską;


– ulica Siedleckiego stanie się drogą jednokierunkową, o przebiegu pn.-pd., tj. od ulicy Cmentarnej do ulicy Bytomskiej.

Uproszczony schemat organizacji ruchu i występujących utrudnień:

Źródło: um.zabrze.pl