image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

21 sierpnia 2019r. w Parku Miejskim Solidarności w Tychach odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Wojska Polskiego, w których wzięła udział Wójt Gminy Wyry – Barbara Prasoł.

Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzone ustawą Sejmu z dnia 30 lipca 1992 r., ustanowione zostało na dzień 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r. stoczonej w czasie wojny polsko – bolszewickiej.

Kultywowanie tradycji oręża polskiego, od początku odzyskania niepodległości przez państwo polskie w 1918 r., było i jest istotnym czynnikiem integrującym armię oraz umacniającym jego więzi ze społeczeństwem.