image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Sejmik województwa śląskiego przyjął pod koniec sierpnia program ochrony przed hałasem. Znalazła się w nim między innymi budowa ekranów akustycznych na odcinku drogi krajowej nr 94 przebiegającym przez Sławków.

Zabezpieczenia przeciwhałasowe powstać mają do 2023 roku. O wpisanie tej inwestycji do programu wraz z określeniem terminu realizacji zabiegały władze Sławkowa i mieszkańcy miasta. W pierwszej połowie roku w tej sprawie do władz województwa wystąpił burmistrz Sławkowa. Wysiłki burmistrza i mieszkańców wsparli w specjalnym apelu miejscy radni. Konieczność budowy ekranów akustycznych zgłaszana była też przez władze miasta i sławkowian podczas konsultacji programu.

– To bardzo dobra informacja. Realizacja tej inwestycji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza DK 94, rozwiąże jeden z poważnych problemów mieszkańców bezpośrednio sąsiadujących z tą drogą. GDDKiA jest jednym z centralnych urzędów administracji rządowej. Mam więc nadzieję, że zagłębiowscy parlamentarzyści skutecznie teraz zabiegać będą o to, by znalazły się środki na ten cel – podkreśla burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

„Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie” to dokument, w którym wskazane są podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Objęte nim są obszary, na których stwierdzono ponadnormatywne oddziaływanie hałasu.

Źródło: www.slawkow.pl