image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Umowa na ponad 94.000 zł dofinansowania została podpisana przez Leszka Żogałę, wójta Gminy Gierałtowice i Jakuba Chełstowskiego, marszałka województwa śląskiego.


Realizacja zadania polegać będzie na modernizacji oświetlenia w obrębie ulic: Księdza Roboty, Parkowej i Dwór.