image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W trosce o bezpieczeństwo przed zbliżającym się okresem grzewczym oraz w związku z prowadzoną przez miasto inwentaryzacją miejscowych źródeł ogrzewania, powstała ankieta dla mieszkańców, w której pytamy m.in. czym ogrzewają swoje domy.

Przygotowana przez nas ankieta jest kolejnym krokiem nie tylko w walce z niską emisją, ale też ma na celu przypomnieć mieszkańcom o obowiązku dokonywania przeglądów technicznych instalacji grzewczych, co jest istotne zwłaszcza, że nadchodzi czas, kiedy włączymy ogrzewanie – mówi wiceprezydent Waldemar Gawron.

Często zdarza się bowiem, że lokatorzy niefrasobliwie podchodzą do tego obowiązku. W tym wypadku prawo budowlane wyraźnie mówi konieczności regularnych kontroli stanu technicznego obiektów przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Trzeba mieć świadomość, że odmowa przyjęcia kontroli przez lokatorów grozi karą w wysokości do 500 zł, którą może nałożyć powiatowy inspektor nadzoru budowlanego lub sąd. Dodatkową konsekwencją jest odcięcie budynku lub lokalu od dostaw gazu – mówi Wojciech Bryś, naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska. Lokator, który uchyla się od okresowych kontroli kominiarskich, może mieć też problemy z wyegzekwowaniem odszkodowania np. w przypadku pożaru.

Warto przypomnieć, że już w 2017 roku, wprowadzono tzw. „uchwałę antysmogową”, która mówi o ograniczeniach w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Te regulacje prawne mają doprowadzić do polepszenia jakości powietrza w regionie, a tym samym – przyczynić się do poprawy zdrowia i większego komfortu życia mieszkańców – mówi  wiceprezydent Waldemar Gawron.

Uchwała antysmogowa dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwa stałe (o mocy do 1 MW), tj. mieszkańców, osób prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, samorządy lokalne. Ponadto, uchwała wskazuje rodzaje urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania oraz rodzaje paliw zakazanych.

Przypomnijmy, że obecnie trwa nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieców węglowych oraz montażu odnawialnych źródeł energii na rok 2019/2020 w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Bytom. Realizacja programu będzie prowadzona od do końca czerwca 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w programu dostępne są na: bytom.pl/pone oraz www.niskaemisja.ekoscan.pl.

W sobotę, 7 września o 11.00 w Szkole Podstawowej nr 38 przy ul. Korczaka 1 odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, którzy planują wymianę kotła i chcą skorzystać z dofinansowania w ramach PONE. Z kolei w poniedziałek, 9 września o 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy pl. Sobieskiego 3, spotkanie dotyczące ograniczenia niskiej emisji organizuje Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego.

W pierwszej kolejności oświadczenia są dostarczane do mieszkańców zabudowy jednorodzinnej w Suchej Górze, Stolarzowicach oraz Górnikach. Wypełnione oświadczenie, w którym należy podać rodzaj instalacji, rok produkcji i ostatnią datę przeglądu kominiarskiego, należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, z siedzibą przy ul. Parkowej 2, z dopiskiem „do Wydziału Inżynierii Środowiska”, lub drogą elektroniczną na adres: zs@um.bytom.pl, do 30 września 2019 roku.

Brak przesłania oświadczenia skutkować będzie przekazaniem sprawy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w celu podjęcia działań kontrolnych. Informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Energetyki pod nr tel: 32 28 36 340.