image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Uchwałę w sprawie aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+” przyjęli radni podczas dzisiejszej (23 września) sesji Rady Miejskiej. Zaktualizowana została lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych GPR.

Przypomnijmy, w marcu 2019 r. miasto przeprowadziło monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji, z którego jednoznacznie wynika, że aby przywrócić witalność miastu, należy więcej uwagi i środków skierować na Śródmieście. Ma ono odzyskać funkcję centrotwórczą: przyciągać inwestorów i stać się przestrzenią integracji mieszkańców.

Od 27 maja do 30 czerwca br. trwał nabór uzupełniający przedsięwzięć rewitalizacyjnych do GPR. Bytomianie nadesłali 180 propozycji projektów, z czego 148 trafiło na listę uzupełniającą. Obejmują one m.in.: remonty kamienic, zagospodarowanie przestrzeni publicznych, rozwój mieszkalnictwa socjalnego, renowację obiektów zabytkowych, a także działania nieinwestycyjne, czyli projekty w zakresie pedagogiki ulicy, programów aktywności lokalnej oraz projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem.

Pomysłodawcami projektów, które znalazły się na liście uzupełniającej do GPR są wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, jednostki miejskie i instytucje: Opera Śląska czy Muzeum Górnośląskie.

W październiku i listopadzie zaktualizowany GPR zostanie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wybrane projekty mają być zrealizowane do końca 2022 roku.